Prekės

Gamintojai

Naujienlaiškis

 

   Asmens duomenų apsauga

 

 Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Šiaulių filiale įregistruotas  juridinis asmuo Aidano Butkaus įmonė, juridinio asmens kodas 145644132,    registracijos adresas Gegužių g. 51-1, Šiauliai, korespondencijos adresas Gegužių g.51-1,LT-78014, Šiauliai.
Lombardukas.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.lombardukas.lt.

Užsisakyti prekes lombardukas.lt pirkėjas gali: užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje,įvedant savo registracijos vardą ir slaptažuodį.

Pirkėjas užsakydamas prekes,atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą,pavardę,prekių pristatymo adresą,telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei savo amžių.

Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka,jog nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo  e.parduotuvėje lombardukas.lt Pardavėjo veiklos analizės tikslais bei sutinka,kad jo asmens duomenys-vardas,pavardė,prekių pristatymo adresas,telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams(duomenų tvarkytojams),teikiatiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Pirkėjas,sutikdamas,jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo lombardukas.lt tikslu,taip pat sutinka,kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai,kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjas,nepageidaujantis,kad jo elektoninio pašto adresas ar telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu,turi įeiti į skilties ,,duomenys apie mane“ nuimti varnelę prie teiginio ,,Sutinku,kad el.paštu ar SMS žinute būtų atsiunčiama informacija apie pirkimus ir paspausti nuorodą ,,Įrašyti“.Atsisakantys turi tokią pačią teisę gauti visas įmonės siūlomas paslaugas.Dėl papildomos informacijos galima papildomai laisva forma parašyti el.Laišką į info@lombardukas.lt nurodant savo pirkinio numerį.

Pardavėjas patvirtina,kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo e.parduotuvėje lombardukas.lt Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros(išskyrus atvejus,kai Pirkėjas Taisyklių punkte nurodyta tvarka praneša,jog  jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu)tikslais.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims,išskyrus Pardavėjo partnerius,teikiančius prekių pristatymo ar kitas,su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

Gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y.susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,gauti informaciją,iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti,kokiu tikslu jie tvarkomi,kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1(vienerius)metus;

Reikalauti ištaisyti,sunaikinti savo  asmens duomenis arba sustabdyti,išskyrus saugojimą,savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus,kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens  duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

Nesutikti,jog būtų tvarkomi jo asmens duomenys.Siekiant,kad Pirkėjui būtų suteiktos visos lombardukas.lt paslaugos,Pirkėjo kompiuteryje(įrenginyje)Pardavėjas įrašo informaciją-slapukus.Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio lombardukas.lt lankytojo atpažinimui,informacijos apie pirkinius,išsaugojimui,svetainės lankomumo statistikos rinkimui.Pirkėjas,akceptuodamas Taisykles,sutinka,kad jo kompiuteryje(įrenginyje)būtų įrašoma informacija.Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti,pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją nurodytais kontaktais.

Bet kokį prašymą ar nurodymą,susijusį su asmens duomenų tvarkymu,Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Gegužių 51-1,Šiauliai,išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu info@lombardukas.lt iš taisyklių punkte nurodyto elektroninio pašto adreso.Pardavėjas,gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą,ne vėliau kaip per 30(trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.

Duomenys saugomi 2(du)metus nuo paskutinio duomenų subjekto prisijungimo prie sistemos.Suėjus šiam laikotarpiui sistema automatiškai pašalina duomenų subjektą iš duomenų bazės.

 Asmuo, norintis parduoti savo prekę(es) lombardukas.lt  eparduotuvėje ,garantuoja jog prekė įsigyta teisėtu būdu.

Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytoms Asmens duomenų apsaugos nuostatoms,Pirkėjas praranda teisę naudotis lombardukas.lt teikiamoms paslaugoms. 


Krepšelis  

Nėra prekių

Pristatymas 0,00 €
Viso 0,00 €

Pirkti

Pirkėjų Atsiliepimai


Simbolių panaudota:
Simbolių liko:


Darius parašė:
Super prekės už super kainą!